top of page

Spor- og drevprøver

I VestBusk tilbyr vi både ordinære og bevegelige drev- og sporprøver. En ordinær prøve arrangeres på en bestemt dato, mens bevegelige prøver gjennomføres i løpet av en lengre tidsperiode. På ordinære blodsporprøver tilbyr vi deltakelse i både åpen klasse (AK) og eliteklasse (EK).

 

I rundskriv fra desember 2021 har NKK skjerpet inn rutinene for bevegelige sporprøver, og vi har justert våre rutiner i tråd med føringene. Vi ønsker å følge samme praksis for påmelding til bevegelige spor- og drevprøver.

 

1. Påmelding til, og betaling for prøver gjøres elektronisk via «Min side» hos NKK.

2. Klubbens prøveleder tildeler dommer. Påmelder skal ikke kontakte dommer. Ved tildeling av dommer gjør prøveleder en vurdering med hensyn til:

- geografisk tilknytning

- unngå å bruke samme dommer til hunder som går prøve flere ganger dersom de tidligere har gått til 1. eller 2. premie

- jevnere fordeling av ekvipasjer på klubbens dommere

Alle blod og drevprøver koster 600,- 

SPORPRØVER

Både blod- og fersksporprøver er regulert i samme reglement. Det er tilgjengelig på NKKs hjemmesider.

 

Våre bevegelige blodsporprøver arrangeres i disse tidsperiodene:

1. januar – 31. mars
1. april – 30. juni

1. juli – 30. september

1. oktober - 23. desember

 

Bevegelige fersksporprøver.

1. januar - 30. april

1. juli – 30. september

Forutsetter bar mark. Påmeldingsfrist: 1 uke

 

Forutsetter bar mark. Påmeldingsfrist: 1 uke. Har du spørsmål vedr. de bevegelige sporprøvene kan leder i sporkomiteen Lars Dalagaard Christensen kontaktes på e-post sporprove@vestbuskdachs.no eller tlf. 468 27 969

 

13.mai 

Ordinære blodsporprøve AK/EK Klubbmester

Base Håsken skyttebane

Påmeldingsfrist er oppgitt i NKKs terminliste. Ved spørsmål kan prøve leder Liv Arnhild Myrholmen kontaktes på e-post sporprove@vestbuskdachs.no eller tlf. 982 31 237.

pris: AK: 500,- EK: 700,-
 

DREVPRØVER

Drevprøvereglementet er tilgjengelig på NKKs hjemmesider.

 

Våre bevegelige drevprøver for dachshund arrangeres i disse tidsperiodene:

2. januar – 28. februar

21. august – 21. oktober

22. oktober - 23. desember

Påmeldingsfrist: 3 uker. Ved spørsmål kan prøveleder Jon Kroken kontaktes på e-post drevprove@vestbuskdachs.no eller tlf. 900 48 416.

 

 

Ordinære drevprøver

19.-23.januar

24.-26 oktober

Påmeldingsfrist fremkommer i NKKs terminliste. Ved spørsmål kan leder av drevkomiteen, Eddie Moljord kontaktes på e-post drevprove@vestbuskdachs.no eller tlf. 413 62 633.

 

bottom of page