VESTFOLD-BUSKERUD DACHSHUNDKLUBB

 

Vestfold-Buskerud DHK er en lokalklubb under Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) og gjennom dem tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) og samarbeidende hundeorganisasjoner i inn- og utland. 

 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb ble stiftet 11.06.1975 og er i dag Norges største dachshundklubb. Vi arrangerer utstillinger, blodspor- og drevprøver og andre arrangementer for dachshundeiere og deres dachser.

 

Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Vi representerer våre medlemmer på Dachshundtinget. Vi forholder oss til NKKs og NDFs etiske retningslinjer.

Husk at du kan endre din Grasrotandel til klubben!

For klubbhenvendelser, kontakt oss på: vestbusk@dachshundklubb.no

Kontonummer: 5082.08.30110

ViPPS: 17273

Vårt organisasjonsnummer er 996 691 136.

Klubbens lover
 

Referater fra klubbens styremøter

Innkallinger og protokoller fra årsmøter

STYRET 

KLUBBLEDER

KLUBBLEDER

TOR RYNNING-TORP

tlf. 907 42 286

NESTLEDER

Bente fimland therkelsen

tlf. 959 75 410

KOMITÉER 

SPORKOMITÉ

 Dirk Scheid, Jan Thore Nalum, Bente Fimland Therkelsen, Aleksander Moljord

DREVKOMITE

DREVKOMITÉ

Eddie Moljord (leder),Liv Arnhild Myrholmen, Espen Hansen, Jon Kroken, Arne Høibraaten, Stein-Arve Moen

UTSTILLINGSKOMITÉ

Vigdis Bjørkli (leder), Lars Hjelmtvedt, Anneli Holm, Mona Sjødal, Gro Ristvedt Hall

VALGKOMITÉ

Eddie Moljord (leder), Bjørg H. Flatin, Magnus Junge Andersen, Liv Arnhild Myrholmen (vara)

STYREMEDLEM/KASSERER

BÅRD KJOS

tlf. 918 97 458

STYREMEDLEM

alice karlsen

tlf. 916 85 992

STYREMEDLEM

Vigdis Bjørkli

tlf 905 48 889

VARAMEDLEM

aleksander repvik moljord

tlf. 928 48 655

VARAMEDLEM

espen sigvard 
hansen

tlf. 930 26 190