top of page

VESTFOLD-BUSKERUD DACHSHUNDKLUBB
 

Vestfold-Buskerud DHK er en lokalklubb under Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) og gjennom dem tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) og samarbeidende hundeorganisasjoner i inn- og utland. 

 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb ble stiftet 11.06.1975 og er i dag Norges største dachshundklubb. Vi arrangerer utstillinger, blodspor- og drevprøver og andre arrangementer for dachshundeiere og deres dachser.

 

Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Vi representerer våre medlemmer på Dachshundtinget. Vi forholder oss til NKKs og NDFs etiske retningslinjer.

Husk at du kan endre din Grasrotandel til klubben!

For klubbhenvendelser, kontakt oss på: vestbusk@dachshundklubb.no

Kontonummer: 5082.08.30110

ViPPS: 17273

Vårt organisasjonsnummer er 996 691 136.

Klubbens lover
 

Referater fra klubbens styremøter

Innkallinger og protokoller fra årsmøter

STYRET 

KLUBBLEDER

KLUBBLEDER

Bente Fimland Therkelsen

tlf. 959 75 410

NESTLEDER

Eddie Moljord

tlf. 413 62 633

STYREMEDLEM/KASSERER

BÅRD KJOS

tlf. 918 97 458

STYREMEDLEM

Lars Dalsgaard Christensen

tlf. 468 27 969

KOMITÉER 

SPORKOMITÉ

 Lars Dalsgaard Christensen[leder] 

DREVKOMITE

DREVKOMITÉ

Eddie Moljord (leder),Liv Arnhild Myrholmen, Jon Kroken, Stein-Arve Moen

UTSTILLINGSKOMITÉ

Vigdis Bjørkli (leder), Lars Hjelmtvedt, Anneli Holm, Mona Sjødal, Gro Ristvedt Hall

VALGKOMITÉ

Liv Arnhild Myrholmen (leder), Bjørg H. Flatin, Stein Arve Moen, Unni Kongelf (vara)

STYREMEDLEM

Anneli Holm

tlf 415 87 570

VARAMEDLEM

Magnus Junge Andersen

tlf. 958 58 867

bottom of page