top of page

HELSE OG AVL

11703a.jpg

Dachshunden med sine 9 rasevarianter anses for å være sunne og langlivete. De fleste oppnår en levealder mellom 12 og 16 år. De er generelt forskånet for mange helseproblemer som andre raser sliter med.

Dachshundoppdrettere er flinke til å øyenlyse hunder før de bruker de i avl, og det er sjelden det påvises alvorlige øyensykdommer hos våre raser.

Dachshunder plages i langt mindre grad av hudbetennelse, ørebetennelse, hudsvulst og livmorbetennelse enn andre hunderaser (kilde: Agria dogbreed profiles).

Ingen av dachshundrasene er tatt med i screeningprogrammene for HD/AD, fordi dachshunder knapt nok plages av disse sykdommene.

bottom of page