Sporlegger kurs 28 og 29 mai.

Kurset er planlagt 28. og 29. mai 2022 Instuktør Tina Willshire Clausen

Sted: Råstadveien 173, 3239 Sandefjord

Pris: • Kr 1200 pr ekvipasje for medlemmer av VestBusk Dachshundklubb • Kr 1500 pr ekvipasje for andre. Påmelding til mail: liv.arnhild.myrholmen@gmail.com Liv Arnhild Myrholmen tlf 982 31 237

Læringsmål: Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om:


Regelverket for blodsporprøver - Hva som kjennetegner et godt spor - Ulike egnede terrengtyper - Viltets bevegelsesmønster - både friskt og skadet vilt -Kunne vurdere og velge arbeidsmåter for å legge blodspor i tråd med regelverket basert på kunnskap om hvordan skadet vilt reagerer. - Kunne anvende egen kompetanse i ulike typer terreng - Kunne legge spor i tråd med aktuelt regelverk og etiske prinsipper - Kunne samarbeide og kommunisere med ettersøksdommere og annet prøvepersonell - Kunne dokumentere sporlegging og sporgang gjennom bruk av GPS (valgfritt)

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper: Målgruppen er personer som har interesse for blodspor og som ønsker å bidra som sporleggere ved prøver som er fastsatt i NKKs terminliste. Søkere må ha noe erfaring med blodsporaktiviteten, fortrinnsvis gjennomført grunnleggende sporkurs.


Innhold: Kurset har både en teoretisk og en praktisk del. Teoretisk del: Regelverket for blodspor Hva kjennetegner et godt spor Hvilke vurderinger må gjøres før sporet legges Bruk av GPS i sporlegging og sporgang Sporet som grunnlag for at ekvipasjens samlede ferdigheter kan bedømmes

Praktisk del: Sporlegging ute i terrenget under veiledning Bruk av GPS i forbindelse med sporlegging og sporgang Veilede dommer om hvor sporet går

Ta med: GPS om du har. Vanntette sko, varme klær, campingstol, mat og drikke. Vi holder blod, skanker, merkebånd. Husk: Vi skal være ute hele dagen!

Betaling til konto: 5082 08 30110 eller Vipps til: 17273 merk med navn og type kurs. Betal når du har fått bekreftelse på at du er kommet med på kurs. Oppmøtested bekjentgjøres ved påmelding eller ved henvendelse til undertegnede.