Medlemsmøte med premieutdeling og faglig innslag 15. januar kl. 18.30 - 21.30

Medlemsmøtet avholdes i etterkant av VestBusk sin ordinære drevprøve i januar. Det blir både premieutdeling, og det blir et faglig innslag.


Mange i dachshundmiljøet er opptatt av at formålet med både utstilling, drev- og hiprøver er avlsvurderinger. Forskningsselskapet ANINOVA som arbeider med bl.a. avlsarbeid på sports- og familiedyr herunder elghund, har vurdert instrumentene som brukes i avlsvurdering. Spørsmålet som må stilles er: Hvor sikre data gir utstilling og jaktprøver som grunnlag for å velge individer til avl?

Vi har invitert leder for ANINOVA, dr. scient Marte Holt Wetten til medlemsmøtet vårt for å foredra om disse temaene:

• Arvbarhet av jaktegenskaper • Hvor pålitelige er utstilling og jaktprøver som grunnlag for utvelgelse av avlsdyr? • Hvordan kan den enkelte oppdretter bruke denne kunnskapen for å gjøre en bedre vurdering av utvelgelse av avlsdyr? • Hva kan den enkelte hundeeier/-kjøper evt. gjøre for å bidra positivt til rasens utvikling?

Vi håper på god oppslutning om dette temaet. Som vanlig er gjester som ikke er medlemmer også velkomne.

Selvsagt blir servert kaffe og kaker! Og det blir lotteri. I den forbindelsen er det svært hyggelig om noen har lyst til å bidra med lotterigevinster.

Siste innlegg

Se alle