Medlemsmøte: Arvelighet av atferd, samt helseundersøkelsen

Oppdatert: 13. nov. 2019

VestBusk arrangerer medlemsmøte onsdag 13. november kl. 18.30-21.00 på Gulskogen skole.

Vi har invitert professor Frode Lingaas fra NMBU til å snakke om to temaer:

1. Er atferd arvelig? /- jakt på gener som styrer atferdsegenskaper. Her vil han snakke om hva som er kjent når det gjelder arvelighet av atferdsegenskaper og hvordan man arbeider for å finne gener som har sammenheng med atferdsegenskaper. Denne typen arbeid er utfordrende men kan gjøre på de fleste atferdsegenskaper, enten det er jaktegenskaper, bruksegenskaper eller egenskaper som angst eller aggresjon. Lingaas kommer inn på hva slags forutsetninger som må være til stede for at en skal komme noen vei med forskning innenfor dette området.

2. Det andre temaet som vil bli dekket er helseundersøkelser hos hund. En rekke raseklubber har gjennomført slike undersøkelser. Lingaas vil også snakke om hva som er målsettingen med helseundersøkelser på hund generelt, samt hva som kom fram av helseundersøkelsene på dachs. Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon, og vi oppfordrer medlemmene til å stille spørsmål.

Helseundersøkelsen for dachs er publisert på Norske Dachshundklubbers Forbunds hjemmesider. I undersøkelsen gjøres det rede for forekomster av ulike sykdommer og atferdsegenskaper. Et sammendrag av undersøkelsen er også publisert av siste nummer av Dachshunden.

I tillegg til det faglige temaet har vi satt av noen minutter til orienteringer fra styret.

Vi viderefører tradisjonen med åpne medlemsmøter, og ønsker gjester velkomne.

Og selvsagt blir det kaffe og kaker.

Dersom du planlegger å delta i møtet, setter vi stor pris på om du markerer dette med å klikke på «Skal»-knappen på vår facebookside.

Adresse: Vintergata 8, 3048 Drammen.

Vel møtt!

Siste innlegg

Se alle