top of page

Årsmøte med påfølgende medlemsmøte og årsmøte fest fredag 23. februar.

Kjære Vest-Busk medlemmer.Vi vil innkalle til årsmøte og invitere til medlemsmøte med påfølgende årsfest

23.februar 2024 på Stange Gjestegård, Ramnes i Tønsberg.

Årsmøte starter kl.18.00.

Årsmøte dokumentene vil bli publisert på hjemmesiden 14.dager før møtet


Etter årsmøte gjennomføres det et medlemsmøte, med følgende saker:

Klubbens aktivitetsplan for 2024


Planer for prøver, utstillinger m.v.


Saker til DHT og klubbledermøte.


Det er tid for å foreslå saker til Dachshundtinget og klubbledermøte. Dette er tidspunktet også for å foreslå kandidater til valget på medlemmer til hovedstyret i Norske Dachshundklubbers Forbund, forslag kan også sendes inn via epost til VestBusk.


Vi skal dele ut vi priser og utmerkelser.

Årsmøte fest.

Etter alle formaliteter blir det tid for litt mat fulgt opp med kaffe og kaker.

Her er alle invitert både medlemmer og følge.


Stange gjestegård har skjenkebevilling og det er muligheter for å kjøpe seg drikke utover alkoholfritt.

Det er en egenandel på kr.200,- pr. pers for bevertningen som kan betales med Vipps til 17273 eller konto 5082 08 30110. Merk betalingen med navn.


Pga.matbestilling ber vi om bindene påmelding innen 1.februar til vestbusk@dachshundklubb.no

Adresse til Stange Gjestegård:


Tinghaugveien 27, Ramnes 3175, Tønsberg, Vestfold


Velkommen!


med vennlig hilsen

styret

Vestfold og Buskerud dachshundklubb

bottom of page